Správný výběr veterináře

Při pořízení prvního zvířátka do domu přichází nejen radost se zvířátkem spojené, ale bohužel i starosti. Tak jako člověk i sebemenší chované zvíře potřebuje svého vlastního doktora.

Vtipných filmů o tom, jak své čtyřnohé, či okřídlené miláčky lidé odvedli ke svým lékařům, bylo natočeno dozajista nespočet. Zkuste si to však v reálu, umíte si to vůbec představit?

Ať by to možná mohlo být skvělé, mít takového vskutku rodinného lékaře, zvířecí organismus přeci jen funguje jinak než ten lidský a proto potřebuje mít svého vlastního odborníka. Léčbou zvířat, dvounohých i čtyřnohých, se zabývají veterináři.

Kdo může bát veterinář

Veterinářem může být pouze ten, kdo absolvuje a zdárně ukončí šestileté specializované studium v oboru Veterinárního lékařství na fakultě Veterinárního lékařství anebo šestiletého oboru na Veterinární hygieny a ekologie na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity. Po ukončení pak získá titul MVDr.

Správný výběr veterináře

Správný výběr veterináře je důležitý, pokud si vyberete špatně, nevyhnete se problémům. Víte podle jakých kritérií vybírat svého veterináře?

Vzdálenost od bydliště

U lidí tento bod často představuje ten nejdůležitější, avšak nemělo by tomu tak být. Je sice příjemné, že se vaše zvířátko dočká relativně rychlé pomoci, když to bude pomoc nedostatečně odborná anebo daná klinika nebude mít dostatečnou vybavenost? Vzdálenost od bydliště je určitě velice důležitým prvkem při výběru, neměl by však být rozhodujícím. A co tedy rozhoduje?

Doporučení a reference

Reference na internetu i doporučení od známých jsou jistě dobrým vodítkem a dá se od tohoto hlediska odrazit. V potaz však musíte vzít, že jisté antipatie, či sympatie mohou být osobní a tudíž zkreslené.

Nechte se inspirovat internetem. V 21. století každý ví, co moderní doba vyžaduje a prezentace na internetu k tomu patří. Většina zvířecích lékařů má proto internetové stránky, kde naleznete důležité informace o klinice, ošetřujících lékařích, poskytovaných službách, specializaci a tak dále. Je možné, že díky internetu budete také moci virtuálně vstoupit do ordinace, či čekárny a podívat se jaké přístrojové možnosti daná klinika má.** Pokud si vyhlédnete nějakého lékaře, můžete si s pomocí internetu prověřit jeho dobrou pověst a také se třeba v různých diskuzích i čtenářů na něco zeptat.**

Ordinační hodiny

To jaké mají** ordinační hodiny** je velice důležité, protože se může stát, že se s některými ordinacemi ne a ne střetnout. Víte, jak váš obvyklý týden vypadá a tak můžete předem odhadnout, které ordinační hodiny by vám vyhovovaly nejlépe. Všímejte si také jestli je na jejich klinice pohotovostní, či nepřetržitá služba. Pokud neprovozují pohotovost, zajímejte se i o to, s jakou poliklinikou spolupracují.

Vybavenost pracoviště

To, jak je pracoviště vybavené, ve skutečnosti náleží k jedněm z nejdůležitějších prvků jakých byste si měli všímat. Své vám napoví již příchod do čekárny, jak je vybavená, je čistá anebo špinavá?

Co klinika svým klientům – tedy vám a vaším zvířecím miláčkům nabízí? Provádí zde jen základní vyšetření a šetření, vše ostatní posílají na jinou specializovanější, či vybavenější polikliniku? Pokud ano, tak se kterou klinikou tedy spolupracují a má alespoň ta pohotovostní služby?

Je vybavení kliniky uspokojující? Provádí krevní testy, rentgen, či ultrazvuk? To vše by mělo ovlivnit vaše rozhodování o té správné klinice.

Jaká je veterinární klinika?

Co nabízí veterinární klinika, je menšího charakteru – tedy spíše rodinná anebo je velká, kde se pohybuje celý kolektiv odborníků? Pokud je zde více veterinárních lékařů, máte možnost vybrat si jednoho stabilního?

Odborná způsobilost lékaře

Svého veterináře byste si měli v prvé řadě vybírat podle odborné způsobilosti, statistiky však říkají, že toto mnohdy není prioritou všech majitelů domácích mazlíčků. Jenomže s tímto postojem si koledují o malér. Při výběru odborného veterinárního lékaře si všímejte zda má vystaveny své diplomy a certifikáty o odborném vzdělání, případně o další specializaci a tak dále.

Finanční nároky

Velmi důležitým kritériem jsou finance. Veterinární lékař je podnikatel a u nás stále ještě neexistují žádné pojišťovny, které by nám takové zdravotní ošetření zvířete uhradily.** Nezbývá vám tedy nic jiného než si každý zákrok, ošetření, či vyšetření zaplatit ze své vlastní kapsy**. Výběr veterináře bud e tedy zcela jistě ovlivněn i vašimi finančními možnostmi. Ne vždy to nejdražší znamená nejlepší, stejně tak to platí i o nejnižších cenách. Ideální obvykle bývá zlatý střed. U cen je zapotřebí všímat si i jakým způsobem je věc, vyšetření, či ošetření vykonáváno, protože rozdíl ceny může tkvět právě v šetrnějším ošetření.

Přístup kliniky

Přístup lékaře, ale i personálu patří k nejdůležitějším prvkům při rozhodování. Je důležité, jak si vás všímají, jeví zájem a hlavně jakým způsobem s vámi mluví. Jak probíhá vyšetření? Samotné vyšetření možná netrvá dlouho, ale kvalifikovaný veterinář moc dobře ví, že pouze prohlédnutím zvířete se všechno nedozví. Pro každého veterináře je velice důležitý kontakt a komunikace s majiteli, právě z jejich dodaných informací, pak může docílit k úspěšnému rozřešení daného problému a doporučit další vyšetření, ošetření, či medikamentózní léčbu.

Veterináři v České republice

Česká republika má něco přes 3000 veterinářů, i když se možná zdá být tento počet na první dojem dost vysoký, zdaleka neodpovídá požadavkům a reálné potřebě. Vzhledem ke stávajícímu počtu různých zvířat je jejich počet stále nedostačující. Vybrat si z tohoto počtu ještě k tomu takového veterináře, který bude splňovat všechna výše uvedená kritéria a bude tedy pro nás ideální, není vůbec jednoduché. Pokud hledáte veterináře a nevíte odkud se odrazit, můžete nahlédnout na oficiální stránky Veterinární komory, která sdružuje všechny kvalifikované a odborné veterinární lékaře. Další výběr však již závisí na vás.

Co získáte s dobrým veterinářem?

Správného veterináře jako byste v kupce sena hledali, proto pokud se vám podaří takového veterináře sehnat, držte se jej! Pouze se správným veterinářem se můžete vyhnout celé řadě nepříjemnostem a trápení zvířete. Dobrý** veterinář dokáže správně rozpoznat potíže a dobře diagnostikovat onemocnění zvířete**. Pokud nemá vhodné vybavení nepřeceňuje své síly a co nejrychleji zvíře přesouvá na specializovanou kliniku, kde mu mohou pomoci, protože dané vybavení mají. S daným veterinárním lékařem můžete zvířeti výrazně prodloužit a mnohdy i zachránit život, přičemž vás tato skutečnost často stojí mnohem méně vašich peněz.

Volba prvního veterináře je proto nejdůležitější, protože u dalších zvířat se již obvykle vracíme tam, kde se nám péče již osvědčila. Nezanedbávejte proto svůj výběr a vyberte jen toho nejlepšího, který bude vaší jistotou v době, kdy se něco náhodou stane.Je potřeba, abyste se na svého veterináře mohli spolehnout.

Pamatujte si, že není nejdůležitější, aby veterinář byl nejblíže vašeho domova, ale jakou má kvalifikaci, praxi a zkušenosti. V druhé řadě je pak také důležité jaký má k vám i ke zvířeti přístup, či jestli má daná klinika pohotovostní službu na telefonu. Vzájemná důvěra všech zúčastněných – lékaře, ošetřujícího personálu, vás i vašeho zvířete je prostě pro dobrou péči nezbytnou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6470 (magazin-chovatele.cz#9861)


Přidat komentář