Pitný režim zvířat

Voda je hlavní součástí tělesných tekutin zvířat a tvoří 60 - 80 % jejich celkové tělesné hmotnosti. I zvířata, která vydrží po celé týdny bez potravy, bez vody zahynou během několika dní.

Množství vody

Každý živočich potřebuje vodu, aby svůj metabolismus udržel v rovnováze. Množství vody a způsob jejího přijímání závisí na druhu zvířete, jeho potravních zvyklostech a životním prostředí.

Příjem vody

Voda je hlavní součástí tělesných tekutin zvířat a tvoří 60 - 80 % jejich celkové tělesné hmotnosti. I zvířata, která vydrží po celé týdny bez potravy, bez vody zahynou během několika dní. Některá zvířata lze z hlediska potřeby vody zařadit mezi takzvané „rizikové skupiny”. Obojživelníci, například žáby a mloci, mají porézní kůži, kterou mohou vodu přijímat i vylučovat. Jsou - li delší dobu vystaveni účinkům větru a slunce, mohou doslova uschnout.

Způsob pití

V zemích mírného pásma a ve vlhkých teplých oblastech většinou zvířatům nečiní žádné problémy najít zdroje stojaté nebo tekoucí vody. Žáby nasávají vodu celým povrchem těla, plazi a ptáci vodu sají ústy. Ne všechna zvířata musí pít vodu. Například gorily žvýkají šťavnaté listy, které jejich potřebu vody zcela uspokojí.

Pouštní zvířata

V suchých oblastech se někdy žádná voda nenajde. Proto si zejména pouštní zvířata vyvinula schopnost udržet si zásobu vody v těle po dlouhou dobu, neboť se napijí jen jednou za několik dní a s vodou ve svém těle musejí hospodařit co nejúsporněji. Například Přímorožec arabský tráví nejteplejší hodiny dne ve stínu, aby omezil dýchání a snížil tak ztrátu vody z organismu.

Smrtelné nebezpečí

Když zvířata přichází k napajedlu, většinou mají za sebou dlouhou, únavnou cestu, jsou přehřátá a žíznivá. V tomto stavu jsou pro lvy a hyeny snadnou kořistí. Smrtelné nebezpečí číhá i ve vodě. Při březích napajedel v tropických oblastech, číhají krokodýli. Pití je pro většinu zvířat velmi důležité, a proto se kvůli němu odvažují i na nebezpečná místa.

A co ryby?

Dalo by se předpokládat, že ryby, které žijí neustále ve vodě, nemohou mít s udržováním dostatečného množství vody v organismu žádné problémy, neboť její úbytek je nahrazován vodou z okolního prostředí. Sladkovodní ryby nemusejí nikdy pít, protože jejich organismus neustále nasává vodu žábrami i kůží.

Zajímavosti ze zvířecí říše

  • Velbloudi mohou v důsledku úbytku tělních tekutin ztratit až třetinu celkové tělesné hmotnosti, aniž by nějak strádali.
  • Některé žáby žijící v australských polopouštích se brání proti vyschnutí tak, že se uzavřou do vodotěsného slizového pouzdra. Z něj vylézají, jen když zaprší, což je někdy i jednou za tři roky.
  • Kráva kojící tele vypije až 70 litrů vody denně. Při kojení spotřeba vody výrazně stoupá.
  • Ryby, které žijí střídavě ve slaných i sladkých vodách, musí s přecházením z jednoho do druhého životního prostředí měnit i způsob hospodaření těla s vodou, což znamená střídavě pít, aby vyrovnaly ztráty vody z organismu, a vylučovat přebytečnou vodu z těla ven.
  • K rybám, které se dokáží přizpůsobit extrémním výkyvům koncentrací solí a a minerálních látek ve vodě, patří například úhoř a losos.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6453 (magazin-chovatele.cz#9754)


Přidat komentář