Co dělat v případě dušení psa?

Každý pejskař se může dostat do situace, kdy pes přestane dýchat a jeho další osud bude závislý na pohotovosti a rychlé pomoci majitele. Víte, jak správně poskytnout první pomoc vašemu psovi v případě dušení?

Příčiny dušení psů

Důvodů, proč váš pes přestane dýchat, existuje celá řada. Tím nejčastějším je vdechnutí nějakého předmětu, který uvízne psovi v krku a pes se začne dusit. Mezi nejčastější předměty, které mohou zvíře, potrápit patří:

 • Jídlo
 • Malé míčky
 • Kousky hraček, které hlavně štěňata rozžvýkají
 • Kamínky
 • Kousky oděvu – např. knoflíky

Ve většině případů se psovi povede vdechnutý předmět vykašlat. Ale může se stát, že se předmět v krku zapříčí a pes ho není schopný sám vykašlat. Pokud ho předmětu okamžitě nezbavíte, začne se dusit a pes může upadnout do bezvědomí nebo může dojít k zástavě dechu.

Vdechnutí cizího předmětu nemusí být jediným důvodem, proč se váš pes dusí. Dalšími důvody mohou být:

 • Vosí nebo včelí štípnutí – žihadlo, které pes dostane do tlamy nebo do jazyka může u zvířete vyvolat alergickou reakci. Psovi může místo vpichu začít otékat a může se dusit.
 • Zranění jícnu
 • Dušení se vlastními zvratky

Jak poznáte, že se pes dusí?

Mezi hlavní známky toho, že se váš pes dusí, patří:

 • Silný kašel
 • Oči vylézající z důlku
 • Pes si neustále sahá tlapou po tlamě
 • Chrčení
 • Nervozita

Situace, kdy se** váš pes dusí**, je nutné považovat za velmi vážnou a pokud nechcete o mazlíčka navždy přijít, musíte mu okamžitě poskytnout** první pomoc**. V žádném případě nečekejte až na pomoc veterinárního lékaře.

První pomoc při dušení psa

dusícím se psem zacházejte velmi opatrně. Pes je ve velkém stresu a může vás pokousat. Při poskytování první pomoci psovi, který se dusí, hraje důležitou roli to, jestli je zvíře při vědomí nebo ne.

Dušení při vědomí

Pokud jste u psa sami, nejprve mu otevřete tlamu a podívejte se dovnitř, jestli mu v krku neuvízl nějaký předmět. Pokud nějaký vdechnutý předmět vidíte, snažte se jej co nejšetrněji vytáhnout.

Pokud jsou u psa dva lidé, jeden psovi tlamu otevře a druhý se podívá dovnitř a předmět eventuelně odstraní. Pokud nevidíte žádný předmět, položte psa na bok tak, aby měl hlavu níže než trup.

Pokud žádný předmět nevidíte, pokračujte následovně:

Máte-li psa malé rasy, chytněte ho rukama po stranách břicha a pevně ho stiskněte nahoru a dopředu, tak aby se předmět v dýchacích cestách uvolnil a pes ho mohl vykašlat.

Pokud je pes velký, břicho mu obejměte pažemi, dejte ruce v pěst a pevně zvíře stiskněte za hrudníkem směrem nahoru a vpřed.

Pes v bezvědomí

Pokud pes upadl do bezvědomí, nejdříve jej položte na bok. Pes by měl ležet tak, aby měl hlavu níž než zbytek těla. Uvolněte mu dýchací cesty a jazyk vytáhněte dopředu, aby zvířeti nezapadl. Jestli se vám nedaří, jazyk zachytit, vezměte si na pomoc kousek látky. V případě nutnosti vyčistěte psovi tlamu od zbytků jídla nebo zvratků. Podle velikosti psa proveďte dvě stejná stlačení, jako by byl při vědomí. Je-li to možné, překážku z dýchacích cest opatrně vyndejte. Pokud jste předmět vytáhli a pes stále nedýchá sám, začněte s** umělým dýcháním**.

Umělé dýchání u psa

Psovi narovnejte hlavu a krk, tak aby je měl pokud možno v jedné rovině. Jazyk držte vytažený dopředu a psa uchopte kolem tlamy tak, aby ji měl zavřenou. Svoje ústa přiložte přes jeho čenich a vdechněte do jeho nozder. Pak se od psa odtáhněte, aby vzduch mohl z plic. Tento postup dvakrát opakujte.

Celý postup opakujte, dokud váš pes nezačne sám od sebe znovu dýchat. Při umělém dýchání pečlivě pozorujte, jak reaguje hrudník psa. Jestli se nezvedá, pravděpodobně jsou pysky psa příliš sevřené nebo Mánes v dolních cestách dýchacích nějaký předmět.

Počet vdechů se liší podle vzrůstu psa. U malého psa o váze zhruba do 10 kilogramů by se měl počet vdechů pohybovat zhruba mezi 20 až 25 vdechy za minutu. U psů středních a velkého vzrůstu kolem 15-20 vdechů za minutu.

Každý vdech do psa musí být pomalý a má trvat nejméně 1 sekundu. Po jedné minutě umělého dýchání zkontrolujte psovi tep a zjistěte, jestli začal samovolně dýchat. Pokud ne, pokračujte s dýcháním.

Během umělého dýchání je nutné, abyste pravidelně sledovali srdeční akci psa. Pokud zjistíte, že pes nemá puls, musíte k umělému dýchání přidat také masáž srdce.

Srdeční masáž psa

Postup při srdeční masáži se opět liší podle velikosti psa. Malého psa uchopíme oběma rukama kolem hrudníku, v místě, kde je hrudní koš nejširší. Váš palec musí směřovat jedním a zbytek ruky opačným směrem. Hrudní koš stlačujte z obou stran asi o 2-4 cm 120-150krát za minutu.

U středně velkého a velkého psa provádíme masáž srdce z boční strany. Ruce dejte na sebe a položte na levou stranu hrudního koše. Opět v místě, kde je hrudník nejširší, zhruba 5-7 cm od lokte. Hrudník stlačte asi o 4 cm zhruba 80-100krát za minutu.

Pokud masáž srdce a umělé dýchání poskytuje psovi jen jeden člověk, postupujte takto:

 • U malého psa jeden vdech na každé šesté stlačení hrudníku.
 • U středního a velkého psa dva vdechy na každých patnáct stlačení.

Pokud jsou na první pomoc dva, způsob by měl být následující:

 • U malého, stejně tak u velkého psa by měly po jednom vdechu následovat tři stlačení.

S oživovacími pokusy nepřestávejte až do doby, než pes začne sám dýchat a naskočí mu tep nebo do doby, kdy si jej od vás přebere veterinář. Pokud je to jen trochu možné, psovi podávejte první pomoc cestou na veterinární kliniku. Ušetříte tím čas a budete mít větší naději, že se zvíře uzdraví.

V žádném případě však s pomocí nečekejte až na veterináře, mohlo by být pozdě.

Prevence dušení psa

Většině případů, kdy se váš pes dusí, lze předejít. Zejména štěňata a mladí psi tráví čas tím, že rozkoušou, na co přijdou. Častou příčinou dušení jsou rozkousané hračky. V obchodech pro chovatele najdete širokou nabídku různých určených pro štěňata. Bohužel se kvalita těchto hraček často liší a ne všechny jsou pro psa bezpečné. Proto vybírejte vždy jen takové hračky, teré pes nebude moci snadno rozkousnout a vdechnout některou z částí hračky. V dosahu psa nenechávejte ani žádné jiné předměty, které by pes mohl vdechnout.** Psovi nedávejte kuřecí kost**, jsou duté a** mohou se snadno psovi zapíchnout do krku**. Stejně opatrní buďte také v případě, že chcete psovi dopřát rybu. Stejně jako u čehokoliv jiného je i zde na místě obezřetnost a zdravý selský rozum. Pokud máte pocit, že by například nová hračka mohla psovi ublížit, radši mu ji nedávajte. Ušetříte tak oběma spoustu starostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6459 (magazin-chovatele.cz#9815)


Diskuze a zkušenosti

Olga | 02.11.2012 16:01
Re: Co dělat v případě dušení psa? Dobrý den, máme labradora je mu 12let a zacal se dusit ma i hodně silný kašel a vypadá to jako by chtěl zvracet ale nejde to co s tím máme dělat?dekuji za odpověd

Blanka | 26.09.2013 09:14
Re: Co dělat v případě dušení psa? Dobrý den, máme na hlídání psa a po 14 dní když nás odpoledne vítá tak se po 5 minutách složí a zapadne mu jazyk...neví o světě(neklepe se nic, prostě se jen složí) co mám dělat už se to stalo 2x, nějaká rada. Moc děkuji.


Přidat komentář