Canisterapie

V těchto oblastech lze canisterapie úspěšně použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí je nutné přizpůsobení podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.

Pozitivní působení člověka na psa

 • výhradně se k tomuto účelu používají psi. Využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.

  Základem je vybudování vztahu mezi člověkem a psem. Její účinky nenásilnou formou odstraňují nepříjemné psychické stavy. Její pomoci se využívá ke zlepšení psychiky při postižení, zapomínání, samotě, odloučení, pocitu zbytečnosti, strachu z okolí či obavy ze psů.

Viditelné pokroky na pejskovi

Úspěchy této metody jsou znatelné, lidé v přítomnosti zvířete ožívají, zapomínají na své problémy, zlepšuje se jejich psychický i fyzický stav. Při terapii je podstatná dobrá povaha psa a zodpovědní psovodi, kteří s nimi navštěvují specializovaná zařízení nebo jedince. Jedná se o velmi úspěšnou metodou při navazování kontaktu s citově deprimovanými dětmi, autisty, lidmi s poruchou komunikace, ve stáří. Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta. Může být skupinová nebo individuální.

Možnost uzdravení

 • Mentálního postižení

  – rozvíjí motorickou činnost, podporuje fantazii, komunikativnost a sbližování se, udržení pozornosti, používá se při rehabilitačním cvičení.

 • Tělesného postižení

  – motivace k rehabilitaci, menší závislost na pomoci jiných, zvýšení sebejistoty.

 • Smyslového postižní

  nevidomí pacienti:

  – varování před překážkami, pocit bezpečí v davu, snížení strachu v neznámém prostředí.

  neslyšící pacienti:

  – zvyšování nezávislosti, soběstačnosti.

  Využití čichu:

  – praktický pomocník při úniku plynu, kouře.

  Pacienti - autismus:

  – přispívá k duševní rovnováze, poskytuje potřebnou lásku, lze dosáhnout zmírnění projevů.

  Pacienti a epilepsie:

  – rehabilitační cvičení, uklidňující faktor, snížení počtu záchvatů, někteří psi rozeznají blížící se záchvat.

  Pomoc v geriatrii:

  – zodpovědnost, pocit potřebnosti, denní rytmus, pocit bezpečí, smysl života, vyrovnání se s osamělostí, vyburcování z nostalgie, pasivity.

  Pomoc při logopedii:

  u psychologických a psychiatrických onemocnění

  V těchto oblastech lze canisterapie úspěšně použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí je nutné přizpůsobení podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.

  Psi nedokáží rozdělovat podle vzhledu, zdraví, nemoci, bohatství. Proto tato zvířata se zlatým srdcem pomáhají i pouhou přítomností. Umění potěšit spočívá v tom - být sám potěšen.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6448 (magazin-chovatele.cz#7056)


Přidat komentář