Akvarijní ryby - nemoci

Rybí tuberkulóza - onemocnění je neléčitelné, je důležité okamžitě po zjištění jeho výskytu nakaženého jedince utratit. Při setkání s touto chorobou v akváriu je třeba značné opatrnosti, protože existuje riziko přenosu choroby na člověka.

Akvarijní ryby a jejich nemoci

Nejen lidé a zvířata trpí různými chorobami, ale také akvarijní ryby. Důležité je chorobu včas rozpoznat a použít vhodnou léčbu. Více informací o chorobách akvarijních ryb naleznete zde.

Bakteriální rozpad ploutví

Příčinou je zanedbané akvárium s vysokým obsahem odpadních látek. Příznakem této nemoci je třepení ploutví a jejich postupný rozpad. Tato nemoc je častá zejména u samečků pavích oček, kteří v noci zpravidla leží na dně akvária.

Léčba

Izolace napadených jedinců, malachitová zeleň, metylénová modř, speciální léčiva na bázi antibiotik prodávaná v akvaristikách.

Rybí tuberkulóza

Příčinou je zanedbané akvárium s vysokým obsahem odpadních látek, nedostatečná výživa ryb a dlouhodobě nevyhovující teplota. Příznakem této choroby je hubnutí ryb, apatie, odmítání potravy, zkřivení páteře nebo změna zabarvení.

Léčba

Onemocnění je neléčitelné, je důležité okamžitě po zjištění jeho výskytu nakaženého jedince utratit. Při setkání s touto chorobou v akváriu je třeba značné opatrnosti a důkladné hygieny, protože existuje riziko přenosu choroby na člověka.

Krupička

Jedná se o nejčastější onemocnění akvarijních ryb. Jde o parazitální onemocnění, které způsobuje parazit Kožovec rybí (Ichthyophthirius multifiliis). Příznakem jsou bílé tečky na tělech ryb,které jsou v první fázi onemocnění především na ploutvích.

Léčba

  • zvýšení teploty vody přibližně na 31 ºC
  • osolení vody kuchyňskou solí (cca 3 dkg na 100 l vody)
  • léčiva určená přímo k likvidaci tohoto parazita (existuje riziko úhynu krunýřovců, kteří jsou na chemii v akváriu poměrně hákliví)

Infekční vodnatelnost

Příčinou jsou zpravidla vysoké hodnoty dusitanů v akváriu, přímými původci mohou být také paraziti, viry a plísně. Příznakem této choroby jsou zježené šupiny a nafouklé břicho ryb.

Léčba

U většiny původců je nemoc neléčitelná a napadené jedince je třeba okamžitě izolovat.

Plísňová onemocnění

Příčinou většinou bývá zanedbané akvárium s vysokým obsahem odpadních látek, nedostatečná výživa ryb nebo poranění ryby. Příznakem plísňových onemocnění bývají bílé chomáčky nebo bílý povlak na těle ryb.

Léčba

Léčivo Acriflavin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6455 (magazin-chovatele.cz#9780)


Přidat komentář