Výcvik psa

Každý majitel psa touží po tom, aby byl jeho mazlíček poslušný. Proto je dobré zapamatovat si pár základních pravidel. S výcvikem je nutné začít co nejdřív a je nezbytné ho stále opakovat. Aby výcvik bavil Vás i Vašeho pejska, držte se našich zásad.

Jak a kde psa cvičit?

Základním povelům jako je „stůj“, „lehni“ či „sedni“ byste svého psa měli učit jako štěně, nejlépe když dosáhne věku několika měsíců. Těchto pár jednoduchých úkonů je totiž základním předpokladem k jakékoliv činnosti pejska, a také života v lidské společnosti. Jakmile začne tyto povely Váš pes zvládat, můžete s ním trénovat aportování, chůzi u nohy či chůzi na volno. Těžší pokyny, jako jsou skoky, šplh či stopování  se pak zvíře většinou naučí až na cvičišti, kde se o něj postarají profesionálové.

Výcvik doma

Při základním výcviku doma je nejdůležitější důslednost. Pejska byste měli trénovat už jako malého, nejdříve po chvilkách, poté déle. Je ale nutné základní povely neustále opakovat, ať už jste doma či na vycházce. Každý pes totiž potřebuje výcvik, potřebuje vědět, že pánem smečky jste Vy a že si nemůže dělat, co se mu zlíbí. To, že Vás musí poslouchat nakonec ocení daleko více, než kdyby měl naprostou volnost. A co je nejdůležitější, s výcvikem si pes nebude prosazovat svou a nedovolí si na Vás štěkat či útočit. Proto výcvik určitě nepodceňujte.

Povel „stůj“

Při tomto povelu je podstatné trénovat na podkladu, který neklouže, nejlépe na stole, či nějakém vyšším nábytku, abyste se nemuseli neustále ohýbat. Štěně postavte na podložku a zkuste ho po dobrém přimět, aby zůstalo nehybně stát, klidně jen chvíli. Poté ho pohlaďte, pochvalte a odměňte. Dávat mu pamlsek předem není dobré, pejsek pak netrpělivě loudí. Naopak, když pochopí, že dobroty se dočká až po trénování, osvojí si základní zásadu výcviku.

Povel „sedni“

Podobně postupujte při povelu „sedni“. Pejska postavte na zem a při rázném povelu mu nejprve** poklepejte na zadní část těla**, dokud nepochopí, že si má sednout. Potom chvilku počkejte a pokynutím ruky ho vyzvěte, aby si opět stoupl. Povel opakujte několikrát po sobě, pak štěně odměňte. Zapamatujte si, že je důležité povely nijak nekomolit a používat neustále stejný důraz a pojmenování, aby se zvířeti ihned vybavilo, co máte na mysli.

Povel „lehni“

Nezdá se nic lehčího než přimět štěně, aby si lehlo. Ani tento povel ovšem není tak snadný. S trénováním začněte ze sedu, pak pejska mírně přitiskněte k zemi a posuňte mu přední nožky  dopředu. Vleže ovšem neposedné zvíře dlouho nevydrží, je proto třeba trpělivosti, psík musí v této pozici vydržet alespoň minutu. Se slovním povelem tak můžete zároveň uplatňovat  i gesto - dlaní obrácenou dolů naznačujte přitlačení, zvíře lépe pochopí, že má zůstat klidně ležet.

Povel „zůstaň“

Tento povel začněte nacvičovat až v okamžiku, kdy Váš pes bude už dobře ovládat tři výše uvedené pokyny. V tomto případě je nutné, aby zvíře pochopilo důležitou** zásadu:** Pokud mu dáte povel „zůstaň“, musí vydržet na místě, dokud si pro něj nepřijdete. Při pouhém „lehni“ se ovšem na zavolání může zvednout a přiběhnout za Vámi. Štěně ale nepřetěžujte, nevydrží na jednom místě příliš dlouho. Pokusí-li se za Vámi rozběhnout, zakřičte káravé „fuj“. Jestli zůstane a vyčká až k němu přijdete, musíte ho nadšeně pochválit a odměnit. Zapamatuje si, že čekání se vyplatí.

„Místo“

K pochopení tohoto pokynu je třeba, aby se přání štěněte shodovalo s Vaším záměrem. Proto tedy počkejte, až se pejsek hraním unaví a vydá se k pelíšku. V této chvíli použijte** povel spolu s gestem** ukazujícím k jeho cíli. Až štěně ulehne do pelíšku, pochvalte ho a výraz několikrát za sebou opakujte. Za krátko se povel stane pro psa upozorněním, že chcete, aby se odsunul na své „místo“.

Chůze u nohy

Opravdovou chůzi u nohy trénujte až ve věku nejméně pěti měsíců, pro psa je totiž opravdu obtížná, pomalá chůze je pro něj velmi nudná a těžko by se na ni v mladším věku mohl správně soustředit. Psa vždy voďte po** levé straně**, vodítko držte v pravé ruce. Začněte s tím, že štěně posadíte vedle sebe a vykročíte levou nohou. Zároveň pejskovi neustále opakujte povel „k noze“. Pokud zrychluje, škubněte vodítkem a přidržujte ho na správné úrovni. Nesmí být před vámi ani za vámi, ale plecí u Vaší levé nohy. Udělejte pár kroků, a je-li to možné, psa pochvalte. Pak udělejte přestávku a cvičte znovu. Pokud pejskovi stále není jasné, co po něm chcete, opakujte vše s větším důrazem, neposlouchá-li, přitvrďte. Tři pokusy na první den stačí, druhý den opakujte vše znovu na stejném místě.

Aportování

Přinášení věcí je typické pro všechny psovité šelmy, štěňátka už jako malá ráda nosí v tlamičce míčky či jiné hračky. Vy ale pejska musíte naučit to, aby věci nosil na povel, ne kdy se mu zachce. Výcvik tedy zahajte tím, že vyčleníte věci vhodné na přinášení, hoďte je pejskovi a povelem „přines“ ho přivolejte k sobě. Nejprve aport vyměňte za nějakou dobrotu, v druhé fázi už místo hmatatelné výměny nabídněte hru nebo jinou činnost, která musí být přitažlivá. Pejsek brzy pochopí, že je to odměna za to, že předmět přinesl.

Výcvik na cvičišti

Trénink na cvičišti je výcvik** všeobecné poslušnosti**, který samozřejmě navazuje na domácí výchovu psa. Tento výcvik by měl probíhat v malých skupinách, aby se pes naučil reagovat na povely i v přítomnosti jiných psů. Nejlepší je vyhledat kynologický klub v blízkosti Vašeho bydliště, kde se základní výcvik provádí a tam se ho zúčastnit. Ovšem pár dní v týdnu nestačí k tomu, aby si Váš mazlíček všechny cviky osvojil. Denně je nutné opakovat všechno, co se pes naučil.

Skok vysoký

Překážky jsou v tomto případě vysoké nejvýše 1 m. Zpočátku se ale volí překážky nižší. Psovod se spolu se psem rozeběhne k překážce na povel „vpřed“ a před skokem ho tímto povelem ještě jednou pobídne k výskoku. Nejprve skáče** pes s psovodem společně**, což zvíře bere jako výbornou zábavu a skok si rychle osvojí. Při zvyšování překážky už psovod nemusí skákat spolu se psem, stačí pobídka. Jakmile pes pochopí, oč se jedná, a na pokyny správně reaguje, psovod ho k překážce pouze vysílá a popřípadě ho pak volá zpět. Podobným způsobem se trénuje i skok daleký – tedy překonávání příkopu.

Chůze po kladině

Kladina patří k nejméně oblíbenému nářadí na cvičišti, pes totiž pociťuje strach z hloubky. Zpočátku tedy pes cvičí na nižší kladině a na vodítku. Psovod vysílá psa povelem „vpřed“ a jde pořád vedle něho, pravou rukou ho drží za vodítko a levou jej v případě potřeby přidržuje pod břichem. Ihned jak pes poprvé kladinu přejde, musí následovat pochvala a odměna. Později už pes chodí po kladině sám a v tomto případě je možné její výšku pomalu zvyšovat.

Šplh po žebříku

Překonání žebříku patří k nejnáročnějším cvikům  a je možné je trénovat teprve se psem, který bezpečně zvládá kladinu. Psovod se psem na vodítku sám vystupuje na žebřík a láká psa k sobě. Až poté, co ho pes beze strachu následuje, je možné ve výcviku pokračovat. Žebřík je pro psa velmi** náročným**, proto je trénink zapotřebí často opakovat. Při sestupu musí jít psovod opět před psem a pomáhat mu, např. tím, že mu přidržuje tlapky. Důležité je, aby pes nevynechával příčky a ze žebříku neseskakoval. Jakmile to pochopí, dobrotami nešetřete!

Stopování

Zatímco výcvik poslušnosti se odehrává na cvičišti, výcvik stopování je nutné provádět v co nejrozmanitějším terénu. Dobrý čich mají všichni psi, ale zájem o stopování je velmi různý. Rozeným stopařům stačí dobře položená stopa se sem tam zanechaným pamlskem. Pes, který raději cvičí obranu, si nejlépe osvojí stopování sledováním cizí stopy, o kterou se postará pomocník. Vášniví aportéři se zase dobře cvičí na aport, který psovod hodí, pomocník jej sebere a spolu s ním se pak ukryje.

Výcvik psa je bezesporu velmi důležitou součástí jeho života. Ať už svého miláčka trénujete doma či na cvičišti, buďte trpěliví, důslední a věřte, že tuto péči a vytrvalost Vám Váš pejsek vrátí. Stane se Vaším oddaným přítelem, poslušným na slovo a co je nejdůležitější – bude mít z povelů radost. A o to přece jde, aby byl pejsek šťastný a přitom poslušný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6406 (magazin-chovatele.cz#9818)


Přidat komentář