Králíkárny a psí boudy na míru Pardubice

Rozhodneme-li se chovat králíky, je pro nás králikárna nutností. Totéž platí v případě, že máme doma psa a chceme, aby měl své vlastní místo, kde bude mít klid, což znamená, opatřit mu boudu.

Lidí, kteří si domů pořizují psa je stále více a proto je také větší poptávka po boudách. Aby se měl pejsek co nejlépe, je možno si nechat sestavit psí boudu na míru. Totéž lze říci také o králících, pro které je králikárna doslova nutností.

Psí bouda

Každý majitel psa se snaží, aby jeho psí kamarád byl v suchu a pokud možno taky v teple. Jedná-li se o psa malého, lze jej mít doma, ale jak vyřešit bydlení psa, který žije venku u boudy? Je několik možností, jak tento problém vyřešit, ale nejlepší z nich je, nechat psovi postavit boudu na míru. Stavba psí boudy vypadá na první pohled velmi jednoduše, avšak vyžaduje opravdovou zručnost. Máme-li tedy možnost, měli bychom si ji nechat postavit u odborníka.

Jak má psí bouda vypadat?Psí bouda

Stavba psí boudy by měla být provedena nejlépe z přírodních materiálů, z nichž nejlepším je dřevo. Dřevo odolává nepřízni počasí, udržuje teplo, které částečně také vytváří a pejsek se v takovéto boudě bude cítit opravdu spokojeně. Psí boudy mohou mít mnoho podob, z nichž nejčastěji vidíme boudu se šikmou nebo rovnou střechou, kterou lze otevřít. Otvírání střechy je důležité zejména, když v boudě žije fenka se štěňaty a my je potřebujeme zkontrolovat a také v létě, když je velké horko, lze střechu použít jako možnost větrání. Tento typ psí boudy má buďto jednu, či více místností, což nabízí našemu pejskovi dokonalé pohodlí. Co by nemělo chybět u žádné boudy, je zateplení, neboť psi zde žijí jak v létě, tak samozřejmě i v zimě. Dalším druhem oblíbeného typu psí boudy je tzv. kotec. Psí kotec je jednoduše řečeno psí bouda v boudě. Jedná se o psí boudu, která je usazena v kotci, který je sestaven ze tří plných stěn a přední stěna je zhotovena z pletiva. Kotce jsou ideálním řešením pro psy velkých plemen. I když máme svého psa velmi rádi, občas jej potřebujeme zavřít, zejména když na zahradě sedíme s přáteli, nebo máme malé děti.

Králikárna

Chovat doma králíky není jednoduchou záležitostí a hlavním předpokladem k tomu, aby se nám králíci chovali opravdu dobře je, mít perfektně zhotovenou králikárnu. Jak se k této králikárně dostat? Je lepší si ji postavit sám, nebo oslovit profesionála? Každý z nás má jiné možnosti a schopnosti, ale i když jsme zkušení domácí kutilové, neměli bychom stavbu králikárny podceňovat a oslovit odbornou firmu. Stavba králikárny je složitou záležitostí a k její stavbě je potřeba vyznat se nejen ve stavbě samotné, ale také vědět, také něco o králících. Není vám jasné, proč je potřeba při stavbě králikárny vědět něco o králících? Odpověď je snadná. Každá králikárna se staví jinak a to v závislosti na tom, jaká plemena králíků zde budeme chovat a k jakému účelu. Někdo chová králíky na jídlo tedy pro vlastní potřebu, jiný je zase chová za účelem dalšího prodeje. To znamená, že chováme-li králíky na prodej čili je hodláme rozmnožovat, měla by být této skutečnosti celá králikárna uzpůsobena.

Jak by měla králikárna vypadat?

KrálíkárnaPři stavbě králikárny je nutno dodržovat správné technologické postupy, díky nimž bude konečný výrobek opravdu dokonalý a bude splňovat všechny potřebné normy. Před tím, než si necháme králikárnu zhotovit je nutno mít jasno v tom, za jakým účelem ji potřebujeme a jaká plemena v ní budeme chovat. Také je velký rozdíl v tom, zda bude králikárna umístěna uvnitř budovy nebo bude stát samostatně venku. Jako nejideálnější materiál se jeví jak jinak, než opět dřevo. Jak již bylo zmiňováno u psí boudy, působí dřevo teple a teplo také udržuje, což je velmi důležité v případě, že bude králikárna stát venku. Venkovní králikárna musí být postavena z pevného dřeva a jelikož jsou králíci houževnatí, je nutno ji rovněž zateplit. Chceme-li králíky rozmnožovat, je zateplení nutností!  A jaké podoby králikárna mohou mít? Bavíme-li se o králikárnách venkovních, závisí jejich velikost na množství králíků, které budeme chovat. Co by v takové králikárně nemělo chybět, je místo pro trávu apod., což je většinou řešeno mřížkou, která je umístěna na jedné ze stěn. Důležitá je rovněž velikost jednotlivých prostor, která je závislá na velikost králíků, které zde budou žít. Velmi důležitou věcí u králikárny je fakt, že musí být desky, z nichž je sestaven vnitřní prostor ohoblován, což je důležité, neboť králíci toto dřevo hlodají a pokud by desky nebyly ohoblované, mohli by si ublížit.

Stavět svépomocí nebo povolat odbornou firmu?

Jak již bylo zmíněno výše, lze si psí boudu a také králikárnu postavit svépomocí. Tato skutečnost je však podmíněna znalostí materiálů, které budeme používat a v neposlední řadě je také potřeba znát potřeby jak psů, v případě, že stavíme psí boudu tak králíků, stavíme-li králikárnu. Pokud však nemáme dostatek času, zkušeností či znalostí ve stavbách psí boudy a králikárny, neměli bychom riskovat a oslovit odbornou firmu, která má se stavbami tohoto typu zkušenosti. Je to právě totiž odborná firma, která provede stavbu dokonale a přesně tak, aby nejen dobře vypadala, ale především, aby byla 100% funkční. Na funkčnosti totiž u psí boudy a králikárny záleží nejvíce, neboť zde budou žít živé bytosti, které jsou závislé pouze a jen na nás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6429 (magazin-chovatele.cz#9921)


Přidat komentář