Canisterapie - terapie s pomocí psa

Pes přináší radost a lásku. Canisterapeutičtí psi pomáhají lidem s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením, osobám s psychickými problémy a přináší radost klientům v domovech důchodců.

Canisterapie neboli terapie za pomocí psů. Slovo canis znamená pes a terapie – léčení. K rozvoji canisterapie dochází v 50. letech 20. stol. V České republice dochází k rozvoji terapie pomocí psů od roku 1990. Sociologické výzkumy potvrdily, že péče o domácí zvířata zlepšuje životní styl a také zdravotní stav. Psychologové, psychiatři, neurofyziologové a další odborníci využili tohoto faktu a mezi ostatní terapie také začlenili canisterapii. Canisterapie se řadí do zooterapie. Do zooterapie dále patří např. hipoterapie (terapie za pomocí koní), felinoterapie (terapie za pomocí koček), terapie za pomocí delfínů, morčat, králíků. Zooterapii můžeme rozdělit na AAT (Animal assisted therapy). Při této terapii je zvíře nedílnou částí terapeutického recesu. Pozitivní vliv zvířete na klienta je jasně viditelný. Další formou zooterapie je AAA (Animal assisted activities), v tomto případě může být terapie pasivní, zvíře je umístěno ve společenské místnosti (akvárium). Forma interaktivní stálá znamená, že zvíře žije v ústavu a personál nebo klienti se o něj starají. Interaktivní forma je vhodná spíše pro kočky, křečky, králíky, andulky atd. Psi se k této formě terapie nedoporučují. Pes potřebuje mít jednoho pána a dostatek odpočinku.  Forma interaktivní návštěvní znamená, že zvíře přichází se svým pánem a spolupracuje s klienty. Cílem některých organizací je zooterapie určena pro děti v nemocnicích.

Jak canisterapie pomáhá

Klientům přináší canisterapie radost, potěšení a často také jediný kontakt s vnějším okolím. Canisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku. Klient se zvířete dotýká, hladí ho, hraje si s ním. Canisterapie má dobrý vliv na podněcování v komunikaci a to jak verbální, tak neverbální. Canisterapie rozvíjí orientaci v prostoru a čase. Klient si zapamatuje, kdy canisterapeut se svým psem přichází a bude se na tento den vždy těšit. Dále tato terapie pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a citovou složku. Vliv canisterapie je také v rozvoji motoriky, canisterapie je forma rehabilitace např. při polohování a relaxaci. Pes vybízí ke hře a pohybu, má velký vliv na psychiku člověka.

Pro koho je canisterapie určena

Canisterapii může využívat velká škála klientů. Mezi ně patří např. osoby s mentální retardací, tělesným postižením, smyslovým postižením, psychologickými problémy atd.

Canisterapie a osoby s mentální retardací

Canisterapie pomáhá osobám s mentálním postižením. Terapie se psem se může využívat u všech stupňů mentální retardace (od lehké mentální retardace až po hlubokou mentální retardaci). Klient s mentální retardací se pomocí canisterapie učí udržet déle pozornost, pes pomáhá během rehabilitace (rozvoj hrubé a jemné motoriky, uvolnění spazmů). Hra se psem rozvíjí fantazii, hrubou a jemnou motoriku. Pes pomáhá klientovi sblížit se s okolím, podporuje jej v komunikaci. Pes se stává přítelem a důvěrníkem. Canisterapie může pomoci osobám s autismem. Pes se stane jakýmsi prostředníkem mezi klientem a jeho okolím.

Canisterapie a osoby s tělesným postižením

Pejsek osobám s tělesným postižením pomáhá hlavně během rehabilitace. Canisterapie motivuje ke cvičení, podněcuje komunikaci a odvádí pozornost od vlastních obtíží.

Canisterapie a osoby se zrakovým postižením

Pes je pro osoby se zrakovým postižením velkým pomocníkem. Vodící pes se stává páníčkovým průvodcem a mezi psem a majitelem vzniká velmi pevný vztah. Výcvik vodících psů je náročný jak časově, tak finančně. Vodící pes je pomocníkem pro osoby nevidomé a slabozraké. Vodící pes umí např. najít prázdné místo v tramvaji, pomůže páníčka převést bezpečně přes cestu atd. Kromě vodících psů mohou osoby s postižením zraku také využívat služby canisterapie.

Canisterapie a osoby se sluchovým postižením

Osoby se sluchovým postižením mohou využívat služby psa asistenčního i canisterapeutického. Asistenční pes – signální dokáže upozornit na zvonek u dveří, pláč dítěte, budík, osoby volající jméno neslyšícího.

Canisterapie a osoby s epilepsií

Pes člověka s epilepsií uklidňuje, má pozitivní vliv na jeho psychiku. Canisterapie může mít pozitivní vliv na snižování počtu záchvatů, dodá pocit bezpečí a svobody. Dokonce existují psi, kteří dokáží vycítit záchvat a varovat před ním.

Canisterapie a osoby s psychologickým a psychiatrickým onemocněním

Pes v tomto případě odvrací pozornost od vlastních problémů, zlepšuje komunikaci mezi klientem a personálem, snižuje pasivitu klienta, apatii a otupění. Pes je velkým pomocníkem při terapii dětí zneužívaných a týraných.

Canisterapie a geriatrie

Geriatrie je oblast, ve které má canisterapie velké uplatnění. Zvířata přináší starým lidem lásku, pocit vzájemné potřebnosti a respektu. Pes se může stát pomocníkem během obtížných životních situací jako je např. ztráta životního partnera. Pes napomáhá k lepší komunikaci a navozování vztahů s okolím, podněcuje k aktivitě a pohybu.

Jak canisterapie probíhá

Speciálně vycvičeného psa vede canisterapeut. Canisterapie může probíhat individuálně nebo skupinově, postupuje se podle potřeb klienta. Pes pro canisterapii musí umět splnit povely jako např. přivolání, posazení, lehnutí. Pejskem by dále měl umět aportování a jiné hry, musí být trpělivý při doteku klienta zůstávat v pozici.

Jak se stát dobrovolníkem se psem

Chcete – li se stát dobrovolníkem canisterapie, kontaktujte sdružení zabývající se touto činností, tady vám poradí, jak dále postupovat. Příprava člověka a psa pro canisterapeutickou práci je složena z několika bodů. Majitel psa musí zvládnout kurz teorie, pes musí zvládnout canisterapeutické zkoušky a nakonec je to dostatek praxe.

Zkoušky

Pejsci určení pro canisterapii se velmi pečlivě vybírají a musí splnit zkoušky, které zjistí, zda jsou pro tento typ terapie vhodní. Během zkoušek se testuje povaha psa. Canisterapie je založena na hlazení a mazlení. Pes musí hlazení a mazlení vydržet dostatečně dlouho. Pro canisterapii se pes připravuje už od štěněte. Pes si musí zvyknout na různé situace a prostředí, do kterých se může dostat. Dále si pejsek musí zvykat na různé možnosti komunikace a zvuky. Canisterapeutický pes musí být velmi klidný, vyrovnaný a přátelský. Pejska musí především kontakt s lidmi bavit, tak se stane dobrým psem pro canisterapii. Každá společnost má trochu odlišný zkušební řád, který testuje psy pro canisterapii. Zjišťuje se, zda je pes dost klidný, vyrovnaný a jak reaguje na cizí lidi.

Co by se mělo během canisterapie dodržovat

Před příchodem ke klientům by měl být pes vždy čistý a upravený, důležité je dodržovat hygienu psa. Pes musí být přeočkován a minimálně 2x ročně oderve.Canisterapeut se vždy v zařízení přezouvá a je upravený. Pes má v zařízení misku s vodou. Před canisterapií může být uzavřena písemná smlouva. Canisterapeut se před začátkem terapie prokáže certifikátem a očkovacím průkazem psa. Se psem se pracuje jen tehdy, pokud je v dobré psychické a fyzické kondici. Canisterapeut je během terapie v přítomnosti personálu, neodchází od psa. Když pes nespolupracuje, canisterapie je ukončena.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6407 (magazin-chovatele.cz#9821)


Přidat komentář