Agility

Na kynologii je krásné, že není konečná, že se v ní stále něco děje – a že i v dnešní neromantické době zde člověka mohou potkat netušené a krásné zážitky. Která z psích plemen jsou vhodná pro disciplínu agility a jak bychom měli při výcviku postupovat?

Veškeré počínání psa je řízeno nervovou soustavou, která udržuje činnost jeho organismu v souladu s prostředím, ve kterém žije. Základem veškerého počínání zvířat jsou vrozené jednoduché a složité reakce, tzv. nepodmíněné reflexy, trvale předávané dědičností. Podmíněné reflexy se v životě** psa** teprve vytvářejí a odpovídají tomu, čemu jinak říkáme zvyk nebo návyk. Podmíněné reflexy vyvoláváme vždy nějakým podrážděním – signálem – podnětem.** **

Zásadní rozdíl mezi podmíněným a nepodmíněným reflexem je ten, že nepodmíněný reflex probíhá mimo nejvyšší oblasti mozku, kdežto podmíněný reflex je uskutečňován právě v těchto nejvyšších oblastech.

Základní výcvik psa

Výcvikem rozumíme činnost psovoda, kterou vykonává proto, aby naučil psa jednoduchým i složitým výkonům. Psi jsou stejně rozdílní jako my lidé. Výcvik psa musí být vyrovnaný a plynulý, musí se řídit přesně odpovídajícími signály a je nutné dodržovat několik základních pravidel. Cvičení musí probíhat za všech možných okolností a obtíží, vše musí být jasné a důkladně nacvičené, aby pes byl později kdykoliv schopen toto cvičení opakovat. Když psa určitému cviku naučíte, nikdy nesmíte použít daný povel za okolností, kdy jej pes nemůže splnit.

Základní metody výcviku

Mechanická metoda - používá se jen nepříjemných a bolestivých nepodmíněných podnětů.

Chuťově dráždivá metoda - používá se jen příjemných nepodmíněných podnětů.

Kontrastní metoda - střídají se příjemné a nepříjemné až mírně bolestivé** ** nepodmíněné podněty.** **

Metoda napodobovací

**Doporučení:
**

Necvičte příliš dlouho bez přestávky, aby se pes neunavil.** **

Podněty používané při výcviku psa

Podmíněné podněty: jedná se o podněty, které pes může zachytit sluchem, zrakem nebo čichem - povely, posunky, jiné zvukové signály (hvizd píšťalky, syknutí apod.) nebo zrakové signály. Na každý výkon musí být přesně stanovený signál (rozkaz), který se nesmí měnit. Měnění povelů zatěžuje nervovou soustavu psa, který těmto neznámým signálům nerozumí. Pes se může naučit rozpoznat a zapamatovat si nejvýše asi 60 signálů. Jednotlivé slovní povely si rozdělí na slabiky tak, že reaguje již obyčejně na první slabiku povelu, například "Leh - ni", "Zůů - staň" atd**. Rozkaz** se dává normálním hlasem, změní se jen jeho ladění. Pobídky "Hodnýý" (mazlivá intonace) se používá k povzbuzení psa při plnění úkolu.

Intonace hrozby se používá při zákazu ("Fůůůj!") nebo při přinucení, když pes normální povel neuposlechl. Povel vyslovíme rázně, přísně, ale jen málo zvýšeným hlasem, a současně silně trhneme vodítkem.

Nepodmíněné podněty

 • Mechanický podnět (hlazení, stisk rukou, trhnutí vodítkem, působení obojku)** **
 • Potraviny (různé druhy pamlsků)

Nepodmíněné podněty jsou všechny prostředky, které působí bezprostředně na organismus psa příjemnými nebo nepříjemnými pocity. Síla nepodmíněných podnětů se musí rozlišovat podle různé kožně svalové citlivosti jednotlivých psů. Příliš velká síla vyvolává útlum, případně pasívně obrannou reakci. Při použití nepatrné síly, kdy podnět místo nepříjemného pocitu vyvolá pocit příjemný, pes na povel nereaguje a nepodmíněný podnět nesplnil svůj úkol.** **

Doporučení

Slovní povely nečasujte, neskloňujte a nic k nim nepřidávejte. Usnadníte práci sobě i psovi.

Na co pes reaguje

Zvláštnosti hlasu

 • Pes se naučí rychle rozlišovat všechny charakteristické zvláštnosti hlasu (sílu, výšku, zabarvení) svého pána (psovoda), nejen od hlasu jiných osob, ale rozpozná i rozkazovací zabarvení, nespokojenost, radostný tón atd. Toto rozlišení si trvale pamatuje, a proto je důležité naučit se vhodně ladit hlas (mazlivý tón při pochvale, rozkazovací tón při rozkaze atd.). Není nutné příliš zvyšovat hlas, protože pes slyší i ultrazvuky.** **

Pohyby psovoda

 • Každému člověku jsou charakteristické určité pohyby i jejich rychlost. Řeč těla pes dobře chápe, stačí jeden letmý pohled a má zcela jasno v tom, k čemu se chystáme. Bystré pohyby psovoda zvyšují pozornost psa, pomalé snižují vnímavost, brzdí a uspávají. ** **

Pach psovoda

 • Pach psovoda si pes brzy trvale zapamatuje a dovede ho snadno rozlišovat mezi jinými pachy.** **

Zevnějšek psovoda

 • Svůj význam má i zevnějšek psovoda, velikost postavy a druh oblečení.** **

Zvládnutí základního výcviku je důležitou podmínkou pro pokračování dalšího výcviku psa jak pro sportovní tak pro agility.

Agility

Pro provozování** agility** je závazný Řád agility schválený výborem Klubu agility z roku 2006.

Agility se provozuje jako zábava pro široké masy pejskařů, ale také jako vrcholový sport, který má dokonce i svoje mistrovství světa. Tento sport určený pro voříšky i čistokrevné psy - není zde žádné omezení ( plemene, velikosti, věku psa i psovoda -  limitující může být pouze zdravotní stav), vznikl kolem roku 1978 v Anglii. Psovod navádí psa na překážky bezkontaktně, používá pouze akustické povely a gesta. Pes při běhu nemá vodítko ani obojek. První závod agility se v České republice konal v roce 1991.

Co je potřeba na hodinu agility

Potřeba je:

 • Pohodlný obojek
 • Klikr – pokud s ním cvičíte
 • Krátké vodítko (ne flexi)
 • Oblíbené pamlsky

Zásady výcviku agility

Pes pro agility by měl být především zdravý. Usnadněním výcviku je pokud pes umí přivolání a odložení, případně aport. Při vlastním výcviku postupujte od jednoduššího ke složitějšímu. Nejprve psa naučte překonávat na povel jednotlivé překážky, a teprve až je bude bezpečně zvládat, začněte s kombinacemi několika překážek (tří nebo čtyř). Psa chvalte a odměňujte i za sebemenší pokrok. Naučte se hlasem výrazně odlišit běžný povel od pochvaly. Psa na parkuru netrestejte, ani fyzicky, ani slovně. Nemějte na psa přehnané nároky. Buďte trpěliví, berte vždy ohled na věk psa a jeho fyzickou zdatnost a cvičení ukončete vždy včas. Začínající pes by v žádném případě neměl na překážkách zažit něco nepříjemného (pozor při nácviku zónových překážek).

Povely užívané při výcviku agility

Tyto povely jsou:

 • Vpřed nebo** Běž** - povel pro směr běhu rovně kupředu.
 • Levá-Pravá /Left-Right či Toč-Oss - povel pro změnu směru kdekoli na trati, kde na nás pes příliš nevidí – např. při vybíhání z tunelu.
 • Sem -  povel znamenající, že pes nemá překonat žádnou překážku a má běžet ke svému psovodovi.
 • Okolo či Out – nezbytný pokyn, který znamená překonání překážky zezadu směrem k psovodovi.
 • Cik-Cap, Jdi-Toč apod. - je pokyn pro co nejtěsnější stáhnutí psa kolem bočnice a to směrem doprava nebo doleva.

Kdy můžete s agility začít

výcvikem agility lze začít u větších plemen přibližně od roka života, u menších od 10 měsíců. Štěně do jednoho roku věku nesmí skákat plnou výšku překážky. Agility můžete začít cvičit i se starším psem.

Psí plemena vhodná k výcviku agility

Mezi nejúspěšnější psí plemena patří v agility šeltie, border kolie, belgičtí ovčáci, pudlové a různí kříženci. Úspěšní jsou ale také malí, střední i velcí knírači, bíglové, bearded kolie, pyrenejští ovčáci, němečtí ovčáci, kavalíři, retrívři, teriéři a mnoho dalších psích plemen.

Psí plemena nevhodná k výcviku agility

Předpoklady pro agility nemají zejména mollosoidní plemena, která bývají příliš velká a těžká.** **

Co je parkur?

Parkur je prostor s rozestavěnými překážkami. Na závodech je ohraničený a má rozměry minimálně 20x40 m.

Druhy parkuru

Druhy parkuru jsou:

 • Open – mohou být použity všechny překážky** **
 • Jumping – nepoužívají se překážky s kontaktními zónami** **

Druhy překážek dle způsobu překonávání

Druhy překážek jsou:

 • Skokové: skok, překážka, kruh, zeď, skok daleký** **
 • Probíhací: tunel pevný, tunel látkový, slalom** **
 • S kontaktními zónami: kladina, šikmá stěna, houpačka** **
 • Stůl (momentálně se nepoužívá)

Agility by mělo jak psovi tak psovodovi přinášet radost z pohybu, ze hry a prohlubovat jejich přátelský vztah

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6417 (magazin-chovatele.cz#9858)


Přidat komentář