Výstavy psů

Výstava psů je pro každého chovatele speciálním zážitkem. Se svým psem se na ni důkladně připravuje po velmi dlouhou dobu. Jak to však na výstavě chodí a jaké tituly zde můžete získat?

Jak připravit psa na výstavu?

Základním kritériem pro výstavu je získání** bonitačního listu.** Co to je? Jde o doklad, který říká, že váš pes nebo fena jsou chovní. Mohou tedy být zařazeni do chovného programu, mít potomky a také se účastnit výstav psů. Výstavy probíhají v kruzích a psa je nutné naučit jak se má na výstavě chovat. Pro účely výstav musí zvládnout předvádění odpovídající zvyklostem u daného plemene. Pak musí zvládnout výstavní postoj, kontrolu chrupu rozhodčím a také měření kohoutkové výšky. Základem každého vystavovatele je slušné a neagresivní chování. Vystavovaný jedinec nesmí projevovat žádný typ agresivity, ale ani bázlivost. S učením výstavních praktik je třeba začít již u štěňátka. Jen tak si pes správně vše osvojí a výstava se stane příjemným zážitkem a ne stresem pro psa i jeho majitele.

Jak předvést psa v pohybu?

Pes ve výstavním postoji vypadá opravdu krásně. Působí majestátním dojmem a ukazuje se v celé své kráse. Mnohem lépe však vynikne v pohybu. Právě v pohybu vynikne elegance, ušlechtilost i dosud skrývaná síla. Pohyb dokresluje celkový stav i vzhled psa. Pro každé plemeno však platí při pohybu jiná kritéria. Pro všechny rasy je však stejné pravidlo, že pes je na speciálním výstavním vodítku a pohybuje se podle pokynů rozhodčího. Ten může žádat pohyb v kruhu, pohyb ve tvaru L, T nebo trojúhelníku.

Jak se přihlásit na výstavu?

Na každou výstavu je zapotřebí podat dopředu** přihlášku**. Většinou jsou všechny výstavy hlášeny dostatečně dopředu. K přihlášení lze využít dvou termínů, kdy první je vždy o něco levnější než ten druhý. Výstavy psů se řídí Výstavním řádem Českomoravské kynologické unie nebo FCI. Každá výstava má své propozice, ve kterých je uvedeno o jaký typ výstavy jde, plemena, pro která je výstava určená, otevírané výstavní třídy, tituly, které je možné získat a většinou také rozhodčí, který bude vzhled i chování psů posuzovat. Dále zde najdete také adresu, kam poslat přihlášku s požadovanými dokumenty a stvrzenkou o zaplacení výstavního poplatku. Důležité jsou i veterinární podmínky. Základní pravidlo, které se však nikdy nemění je, že každý pes musí být naočkován a platnost očkování musí prokázat očkovacím průkazem nebo mezinárodním pasem. Na výstavu pak sebou musíte vzít průkaz původu, očkovací průkaz s platným očkování proti vzteklině a vstupní list, který vám byl zaslán a umožňuje vám a ještě jedné osobě vstup do výstavních prostor.

Jaké jsou druhy výstav?

Existuje několik druhů výstav, které se dělí podle rozsahu a místa konání. Oblastní a krajské výstavy jsou pouze pro plemena uvedená v propozicích, zadává se titul Oblastní vítěz, krajské výstavy se nepořádají pro lovecká plemena. Speciální výstavy se konají pouze jeden krát ročně pro daná plemena a to i v případě pokud je dané plemeno chováno v rámci různých klubů. Klubové výstavy jsou pro plemena sjednocená v určitém klubu například Klub chovatelů colií a sheltií Praha, zadává se titul Klubový vítěz. Národní výstavy jsou přístupná pro všechna plemena psů. Mezinárodnívýstavy se pořádají pod patronátem FCI.

Jaké jsou výstavní třídy?

Na výstavě jsou psi a feny rozděleni do samostatných tříd, tedy každé pohlaví soutěží zvlášť. Třída dorostu je pro jedince od 6. do 9. měsíců věku. Tituly se nezadávají. Tato třída se otevírá se na všech typech výstav. Zde jde především o získání zkušeností na výstavách. Třída mladých je pro jedince od 9. do 18. Měsíců. Zadává se zde titul CAJC a otevírá se na všech typech výstav. Mezitřída je pro jedince od 15. do 24. měsíců, zadává se titul CAC a otevírá se na všech typech výstav. Třída otevřená je pro jedince od 15. měsíců věku výše. Zadává se zde titul CAC a otevírá se na všech typech výstav.Třída pracovní je určena pro jedince od 15. měsíců věku, kteří doloží pracovní certifikát o vykonané zkoušce z výkonu, zadává se titul CAC a otevírá se na všech typech výstav.Třída šampiónů nebo také vítězů je určena pro jedince starší 15. měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání šampionátu krásy, což je titul CAC.Třídu vítězů najdete na výstavě oblastní, krajské, klubové, speciální a národní, třídu šampiónů pak na mezinárodní výstavě. Třída veteránů je pro šikovné jedince starší 8 let, 9let podle plemene, tituly se zde nezadávají. Někdy se otevírá takzvaná Třída mimo konkurenci, kde se tituly nezadávají. Slouží kynologické veřejnosti pouze k prezentaci mimořádně úspěšných jedinců.

Jak probíhá hodnocení ve výstavním kruhu?

V samotném výstavním kruhu jsou důležité 3 osoby – rozhodčí, vedoucí kruhu a zapisovatel. V případě účasti rozhodčího z cizí země pak také překladatel. Rozhodčí je osoba, která hodnotí jedince po exteriérové stránce, tedy hodnotí celkový vzhled, barvu a kvalitu srsti, chůzi, správné úhlení končetin, skus, u samců plně sestouplá obě dvě varlata a následně diktuje posudek zapisovateli. Rozhodčí také zadává hodnocení, určuje pořadí psů ve skupině a zadává tituly. Vedoucí kruhu volá jednotlivé psy do kruhu dle skupin, případně může zapisovat i výsledky jednotlivých psů na tabuli před kruhem.** Zapisovatel** pouze vypíše posudkový list psa dle pokynů rozhodčího, zapíše hodnocení do diplomu a přiloží stužku podle dosaženého titulu

Jaké tituly se udělují?

Psi nebo feny v jednotlivé třídě nejdříve soutěží mezi sebou. Určuje se pořadí prvních 4 jedinců ve skupině ohodnocených známkou výborná nebo velmi dobrá. První pořadí může, pokud jeho exteriér odpovídá názoru rozhodčího, získat titul a druhý v pořadí tzv. rezervní. Ve třídě dorostu se uděluje: velmi nadějný (VN) – žlutá stužka a nadějný (N) – bílá stužka. Tituly se zde nezadávají. V** ostatních třídách** psi získávají hodnocení: výborný (V) – modrá stužka, velmi dobrý (VD) – červená stužka, dobrý (D) – žlutá stužka a dostatečný – fialová stužka. Pouze pes se známkou výborná může získat titul. Vystavovatel má právo odstoupit od posuzování, pokud pes není předveden odpovídajícím způsobem. Rozhodčí má právo odmítnout posoudit psa agresivního nebo naopak bázlivého. Obdobně může vyloučit psa, který neodpovídá plemennému standardu, to znamená, že nemá sestouplá varlata, chybí mu více zubů, než je povoleno nebo pokud není doloženo veterinárním osvědčením, že zvíře tento zub mělo, ale přišlo o něj například v boji nebo úrazem.

Tituly zadávané v dopoledním posuzování

CAJCzískává jedinec, zvlášť psi a feny, kteří jsou ohodnoceni výbornou 1 ve třídě mladých. CAC získává jedinec, opět zvlášť psi a feny, kteří byli ohodnocení výbornou 1 v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů. Res. CAC získává jedinec, zvlášť psi a feny, kteří byli ohodnoceni výbornou 2 v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů.** CACIB se zadává pouze na mezinárodních výstavách, soutěží o něj jedinci, zvlášť psi a feny, kteří získali v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů V1, CAC. Res. Národní vítěz** soutěží o něj psi na Národních výstavách s ohodnocením CAC ČR. BOB- Vítěz plemene zadává se buď psovi nebo feně, soutěží o něj psi i feny zároveň, kteří obdrželi tituly CAJC, CAC ČR na Národní výstavě nebo CACIB ČR na Mezinárodní výstavě.

Tituly zadávané v odpoledním posuzování

Nejlepší dorost pes, fena, soutěží o něj jedinci ohodnoceni VN1 ve třídě dorostu.** Nejlepší mladý** pes, fena, nastupují zvlášť psi a zvlášť feny všech plemen s titulem CAJC ze třídy mladých. Nejlepší veterán soutěží psi i feny s V1 ze třídy veteránů. BIG (Best in Group) uděluje se psovi nebo feně s titulem BOB, kteří patří do stejné skupiny plemen psů.** mBOD** (Best of Day), nejlepší jedinec výstavních dne, nastupují všichni jedinci s titulem BIG. BIS (Best in Show), nejlepší pes výstavy, soutěží mezi sebou jedinci s titulem BOD.

Co s sebou na výstavu?

Samozřejmě psa, který je upravený podle standardu. Pak pro psa přenosku nebo klec, kde bude mít soukromí, kartáče, vodu, pamlsky, výstavní vodítko i to obyčejné. Pro sebe židličku, pití, svačinu a spoustu dobré nálady.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6350 (magazin-chovatele.cz#9854)


Diskuze a zkušenosti

Samanta | 20.07.2013 10:10
Re: Výstavy psů Je to tu pěkně napsané,ale chybí mi tu ceny za výstavy....


Přidat komentář