Výcvikové kurzy psů

Výchova a výcvik psa nejsou jednoduchou záležitostí. Vyžadují soustavnou práci a také znalost technik, které povedou nejrychleji k dokonalé ovladatelnosti psa. Proto bývají často nejlepším řešením výcvikové kurzy pro pejsky a jejich majitele.

Náš pes by pro nás neměl být v jakékoli životní situaci překážkou. Na to bychom měli myslet již při pořízení štěněte a přizpůsobit tomu jeho výchovu a výcvik. Pokud je pes správně socializován a zvládá alespoň základní povely, potom nám bude přinášet jen a jen radost. Může se bez problémů účastnit našich výletů a jiných akcí a trávit s námi maximum času. Zvláště pro začínající chovatele ale nebývá výcvik psa snadnou záležitostí. Každý pes je osobností a každý se učí jinak rychle a ochotně. Proto je důležité, zvolit správnou metodu výcviku, abychom psu učení nezošklivili. Právě pro chovatele, kteří neví jak „na to“, jsou k dispozici výcvikové kurzy pro psy, ve kterých nám specialisté poradí a ukáží, jak** výcvik** zvládnout. Psi člověka milují a velice rádi s ním provozují jakékoli aktivity. Pokud tedy zvolíme takovou výcvikovou metodu, která bude psa bavit a bude pro něj spíš hrou, naučí se povely zvládat mnohem rychleji a s radostí.

Kurz základní poslušnosti

Tento kurz je vhodný pro všechna plemena psů. Pes by se měl naučit bez zaváhání zvládat základní povely, které jsou nepostradatelné v běžném každodenním životě.

  • Přivolání psa - je důležité, aby náš pes přiběhl okamžitě na naše první zavolání, zejména pro jeho vlastní bezpečnost a samozřejmě i bezpečnost jiných lidí a psů.
  • Povely sedni a lehni – tento povel je důležitým základem ovladatelnosti psa. Pes by na něj měl reagovat nejen když je v naší blízkosti, ale také když je od nás vzdálen. Tyto povely jsou mezi krokem k tzv. odložení psa – čili povelu „zůstaň“.
  • Povel zůstaň – je důležité, aby byl náš pes schopen zůstat po určitou dobu sám a neopustil určené místo. K nácviku je nutná značná důvěra psa ve svého majitele. Jednoduše řečeno, aby pes zůstal v klidu a nebyl stresován musí vědět, že se pro něj vždy vrátíte.

V této fázi výcviku psa je důležité postupovat pomalu. Pes by se měl učit jeden povel po druhém tak, aby se nový povel začal učit až po bezchybném zvládnutí prvního povelu. Potom je možné přidat povel další. Samozřejmě, dříve naučené povely je třeba stále používat, aby je pes nezapomněl.

Kurzy obrany

Mnoho lidí si přeje, aby je pes v případě potřeby bránil a nenechal se zastrašit, také aby se nenechal odlákat a odmítal potravu od cizích osob. Třeba i hlídal předměty, byl rezervovanější a nevšímal si cizích osob, štěkotem oznámil přítomnost nežádoucí a cizí osoby na naší zahradě a podobně. Při nácviku skutečné obrany je třeba, aby byl pes nejprve plně ovladatelný, aby bezchybně zvládal povely základního výcviku.

Ovšem základní povahové vlastnosti pro obranu se vštěpují již u štěňat a mladých psů. Výcvik obrany začíná navykáním štěněte na přítomnost ostatních lidí a štěkajících psů, křik figuranta, tahání o hadr s cizím člověkem, který má zkušenosti a ví, jak mladému pejskovi zvednout sebevědomí, povzbudit jeho zájem o přetahování. U mladých psů, kteří se věnují tréninku, je potřeba zkušeného figuranta, protože mnohdy nemají ještě vyměněné všechny zuby a jenom zkušený člověk ví, jakým způsobem pracovat s povahově různými jedinci.

Štěně by mělo být hravé, drzé, měla by nebojácně natahovat vodítko směrem k figurantovi a snažit se ukořistit měkký hadr, přetahovat se o něj a lovit ho, naučit se ho nosit a spolupracovat. V této počáteční fázi se jedná jen o hru a vzbuzení zájmu štěněte – nepoužívají se žádné povely, které by štěně jen zmátly a utlumily jeho zájem.

Kurz stopování

Pachové práce jsou nedílnou součástí některých zkoušek z výkonu. Hledat pána nebo hračku mnoho psů baví. Využít jejich úžasné čichové schopnosti a naučit je pracovat na povel není tak těžké, ačkoliv někteří psi se občas tváří, že nevědí, co mají vlastně dělat.

Při samotném stopování, pokud jsme schovaným objektem my sami, budeme potřebovat pomocníka, který psa na stopovacím vodítku povede. Pomocník by měl mít psa vždy na vodítku, chovat se klidně, povzbuzovat ho. Pokud se našemu psovi bude stopování líbit, můžeme příště stopu naklást sami a na konec stopy dát odměnu nebo hračku. Pak se vrátíme se ke psovi a půjdete hledat společně. U psů začátečníků by stopa neměla být starší 20 minut a měla by být rovná. Vypracování stopy je pro psa těžší za slunného suchého dne.

Kurz pro lovecké psy

Lovecká plemena je nutné učit jinak. Prvním předpokladem pro lovecký výcvik je naprosté zvládnutí základní poslušnosti a současně se výuka vede tak, aby při našem pozdějším rozhodnutí cíleně se připravovat na loveckou zkoušku byly položeny pevné základy.

Specifika výcviku loveckého psa:

  • nácvik aportu s atrapou - aport je většinou myslivců považován za základ výcviku. Na rozdíl od služebních plemen, která aportují pouze aportovací činku, musí lovecký pes naprosto bez problémů aportovat jakoukoli zvěř a to ve stavu teplém i studeném.
  • vodění na řemeni – tento cvik nedělá problémy psům, kteří zvládají chůzi u nohy. Rozdíl je pouze v tom, že se chodí v těsné blízkosti přírodních překážek (okolo stromů, přes příkopy) a psa přitom nesmíme nijak usměrňovat.
  • nácvik šoulačky – je poměrně obtížná disciplína, kdy pes následuje vůdce u nohy neboli těsně za jeho patami na vzdálenost 50 kroků, pak je nenápadným posuňkem odložen, zatímco vůdce pokračuje dalších 50 krků sám. Poté psa opět posuňkem přivolá, ten se zapojí opět za něj a pokračují dalších 50 kroků. Následuje další odložení stejným způsobem, vůdce se schová do úkrytu a vystřelí. Pes musí zůstat na místě naprosto klidný a vyčkat návratu vůdce.
  • slídění - pro většinu loveckých plemen je požadováno tzv. člunkovité prohledávání terénu do stran asi 40 m od vůdce.
  • chování po výstřelu - pes musí po výstřelu zůstat naprosto vyrovnaný. Slídič pokračuje ve slídění, u ohařů je většinou požadováno okamžité daunování.

Kurz agility

Agility je formou „hry“ se psem mezi překážkami. Náš pes bude překážky podlézat, prolézat, přeskakovat a my šikovně začneme do jeho hry vkládat povely:"Sem", "Zůstaň", "Ke mně", "Sedni", "Čekej " , "Okolo" a podobně, až naučíme psa vypořádat se se všemi překážkami. Kurzy absolvují nejrůznější plemena včetně voříšků a miniaturních plemen.

Kurz tance se psem

Tanec se psem je krátké vystoupení, kdy předvedeme se psem do rytmu hudby sestavu, skládající se z běžných prvků poslušnosti a originálních „triků“, jako je proplétání mezi nohama, přeskakování spojených rukou, válení sudů, otočky, couvání ...). Soutěže v této disciplíně mají svá pravidla. Hodnotí se obtížnost prvků, originalita sestavy a souhra soutěžní dvojice .

Kurz převýchovy psa

Tyto kurzy jsou mnohdy posledním útočištěm pro majitele problémových psů, ať už se jedná o agresivitu k majiteli, agresivitu ke členům rodiny, přílišnou bázlivost, rvačky mezi psy atd. Početnou skupinou psů v tomto typu kurzu jsou ti, jež  jejich majitelé vychovávat opomněli a jednoho dne zjistili, že život se psem, který vrčí kdykoliv chcete projít kolem "jeho gauče" není to pravé. Může se stát, že náš pes je bázlivý a bojí se lidí nebo jiných psů. Mnohdy jsou příčiny problémového chování zcela banální a náprava trvá pár týdnů. Majitelé většinou docházejí spolu se psem na individuální hodiny nebo konzultace.

Každého psa lze vychovat

Každý pes může být vychovaný a poslušný, je třeba se mu jen věnovat a postupovat podle osvědčených metod, s přihlédnutím k jeho osobnosti. Stejně tak jako u lidí platí, že každé chování má svou příčinu. Potom stačí ji najít a zlozvyky či problémové chování se dá citelně zmírnit nebo úplně odbourat. Věnujme se tedy svému psovi a vraťme mu jeho lásku a starost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6348 (magazin-chovatele.cz#9843)


Přidat komentář