Švýcarský salašnický pes

Švýcarský salašnický pes - původ. Povahové rysy - Švýcarský salašnický pes. Výchova švýcarských salašnických psů. Srst švýcarských salašnických psů. Švýcarští salašničtí psi - druhy.

Švýcarský salašnický pes - původ

Trvalo pozoruhodně dlouho, než švýcarští salašničtí psi pronikli za hranice své vlasti a získali si tam oblibu. Po staletí žili pouze v údolích a na pastvinách, kde vedli jednoduchý život Pracovali hlavně jako honáci dobytka, tahali vozíky a saně, nosili na hřbetě koše se sýrem a hlídali stáda i salaše. Podle mínění většiny kynologů jsou tito psi odvozeni od molosů starých Římanů. Při válečných taženích do Calie a Germánie vedli římští legionáři s sebou pracovní, hlídací a bojové psy. Některá z těchto zvířat se opozdila v alpských průsmycích nebo zůstala v údolích. Ve víceméně izolovaných dolinách se potom vyvinula čtyři odlišná plemena, prozrazující společný původ.

Povahové rysy - Švýcarský salašnický pes

Švýcarští salašničtí psi jsou spolehliví pracovní psi se silným ovčáckým pudem, vůči jiným zvířatům mírní jako beránci, hodící se pro dům i dvůr. Nikdy nezdivočí ani se netoulají a neštvou zvěř, ale ochotně hlídají dům i veškerý majetek a vůči cizím jsou velmi nedůvěřiví. Jsou mimořádně inteligentní a osvědčili se i jako záchranářští psi pro práci v lavinách. Jsou také vynikající průvodci nevidomých.

Výchova švýcarských salašnických psů

Dostanou-li výcvik obranáře, zvládnou jej rovněž, ale není to pro ně to nejlepší, protože jejich povaha není dost agresivní a tvrdá. Díky pevným nervům se však dají vycvičit jako průvodci i do míst s hustou dopravou. Salašničtí psi se rádi učí a rychle si osvojí bezpečné chování i v běžném městském provozu. Všechna čtyři plemena salašnických psů jsou vynikajícími domácími společníky. Jsou věrní, příchylní a velmi pozorní, mají rádi děti a zvláště se hodí ke hrám s nimi.

Švýcarští salašničtí psi potřebují dostatek pohybu

Jsou dostatečně velcí, aby mohli tahat dětské saně nebo nosit náklady na hřbetě, což bylo ostatně na salaších jejich pravidelnou povinností. Ovšem prosté procházky salašnickým psům nevyhovují. Potřebují mnoho pohybu, dovádění a hry. Jsou nejšťastnější, když mohou plnit rozmanité drobné úkoly. Při delších procházkách si potrpí na pohybové hry, honičky a hledání odložených předmětů. Naučí se i dobře aportovat. Stále uplatňují své pastevecké instinkty, dohlížejí, aby se nikdo neopožďoval a jsou upřímně nešťastni, když se někdo odtrhne a jde jinam.

Švýcarští salašničtí psi jsou ideální společníci

Doma jsou salašničtí psi způsobní, nedělají problémy, podřizují se a jsou nehluční. Jejich hluboký zvonivý hlas se ozývá jenom v mimořádných situacích, třeba když ohlašují příchod cizího člověka. Každé plemeno salašnického psa má typický vzhled, takže se snadno rozezná. Liší se i velikostí a temperamentem, takže jsou pro mnohé milovníky psů velmi zajímaví.

Srst švýcarských salašnických psů

Všichni jsou zbarveni shodně, jsou trojbarevní. Jejich srst je převážně leskle černá, mají bílou lysinu na čele, na krku, na hrudi i na tlapkách. Bílá špička ocasu je také žádoucí, pouze entlebušský pes má od narození ocas zakrnělý. Švýcarští salašničtí psi mají žluté až rezavé skvrny (pálení) nad očima, na lících i na čenichu. Také část hrudi a běhů je žlutohnědá. Pálení vždy přechází mezi černou a bílou barvou. Běhy všech těchto psů jsou na vnitřní straně zbarvené žlutě až červenohnědé, prsty jsou bílé. Malí i velcí salašničtí psi jsou vesměs statná, dobře osvalená a velmi pohyblivá zvířata s úhlednou hlavou a přívětivým výrazem. Čím je jejich zbarvení výraznější a pálení zářivější, tím výše se hodnotí. Hranice barev musejí být vždy ostré a skvrny mají být co nejsouměrnější.

Švýcarští salašničtí psi - druhy

  • Bernský salašnický pes
  • Velký švýcarský salašnický pes
  • Appenzellský salašnický pes
  • Entlebušský salašnický pes

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6333 (magazin-chovatele.cz#8848)


Přidat komentář