Saluka neboli perský chrt

Saluka - její zjev dává tušit, že je pravděpodobně blízkou příbuznou jiného starobylého plemene, afgánského chrta. Saluka - faraóni prý vyjížděli na lov se sokoly. Jméno dostala podle dnes už pískem zavátého arabského města Saluk.

Saluka - něco z historie perského chrta

Saluka pochází ze Středního východu. Jméno dostala podle dnes už pískem zavátého arabského města Saluk. Saluku používaly různé pouštní kočovné kmeny a s nimi se rozšířila do Kaspického moře až po Saharu.

Salukám podobní psi

jsou zobrazeni na perských hliněných nádobách z období 4200 let. př. Kr.

Saluka - faraóni prý vyjížděli na lov se sokoly

na pěsti a se slukami na řemeni. Mumie saluk byly nalezeny v egyptských hrobech. Středověcí muslimští lovci nazývali saluky „svatým darem Alláhovým”. Toto nábožné spojení dovolovalo muslimům jíst zvěř, jinak pokládanou za nečistou, pokud byla uštvána těmito psy.

Saluka je také známa pod jménem gazelí pes

Její zjev dává tušit, že je pravděpodobně blízkou příbuznou jiného starobylého plemene, afgánského chrta.

Saluka - temperament saluky

Saluka je vyrovnaný, věrný a citlivý pes s aristokratickým chováním. Vyžaduje dobrý výcvik v poslušnosti, aby se udržel na uzdě její hluboce zakořeněný lovecký instinkt.

Saluka - Perský chrt se neprodává

Mezi muslimy je starou tradicí, že sakuka se nikdy neprodává. Může být pouze darována, nebo je možno jí zaplatit daně vrchnosti.

Saluka - Dvě variety saluk

Známe dvě variety saluk, „opeřené” a hladkosrsté. Opeření psi mají na zadní straně nohou a stehen světlou, hedvábnou srst zvanou peří.

Saluka a její charakteristické rysy

Hlava saluky

Dlouhá a úzká, ale s lebkou mezi očima poměrně širokou.

Oči saluky

Velké, oválné, oříškové až tmavohnědé barvy.

Uši saluky

Dlouhé, porostlé dlouhou, hedvábnou srstí. Visí přitisknuté těsně k hlavě.

Osrstění saluky

Měkké, hladké a jemné. Zbarvení bílé, krémové, plavé, zlaté, šedě prokvetlé, černé s pálením, tříbarevné (bílá a černá s tříslovou) a různé kombinace všech těchto barev.

Nohy saluky

Dlouhé, jemné, s dobře svalnatými stehny.

Tlapky saluky

Dosti dlouhé; prsty jsou zřetelně klenuté, bohatě osrstěné.

Ocas saluky

Dlouhý, mírně zahnutý, na spodní straně osrstěný dlouhou, hedvábnou srstí, nízko nasazený.

Velikost saluky

Ideální výška psů 58 – 71 cm, feny jsou trochu nižší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6327 (magazin-chovatele.cz#8760)


Přidat komentář