Psí útulky

V dnešní době je čím dál více psů, jimž osud nepřál a z nejrůznějších důvodů se dostali do útulku. Zároveň s tím však stoupá počet zájemců o pomoc. Ať už tím, že se stanou jejich náhradními majiteli, nebo třeba pomůžou útulku s jejich venčením.

Je všeobecně známé, že psí útulky poskytují náhradní domov psům, kteří z různých důvodů nemohli zůstat u svých pánů. Některé se zabývají i odchyty psů a občas i provozováním psího hotelu.

Jak se pejsci do útulku dostanou?

Rozhodně nejhorší variantou, jakou cestou se zvířata do náhradního domova mohou dostat, je z důvodu týrání. Častěji tam ovšem najdou cestu tím, že se původním majitelům ztratí anebo jim zemře pán. Bohužel v dnešní době se stále více stává, že jsou do útulku umístěni pejsci, které si jejich páníčci již nemůžou dále nechat. Jedná se například o situace, kdy je v rodině nový přírůstek, u dítěte zjištěna** alergie**, případně kvůli stěhování tam, kde mít psa není možné.

Vybavenost psích útulků

Úroveň vybavení záleží hlavně na finančních prostředcích, které má vlastník pro tento účel k dispozici. Ve správném náhradním psím domově by neměly chybět kotce, které jsou nejlépe opatřeny stříškou, zástěnou chránící před počasím se zateplenou boudou a výběhem. Neměl by chybět alespoň jeden vytápěný kotec pro fenku se štěňaty a jeden plnící funkci příjmové karantény.

Útulky mívají pevnou smlouvu o ustájení psů s okolními městy nebo obcemi. Pokud žádá umístění psa jiná obec či město, záleží přijetí na tom, jaká je aktuální obsazenost. Kapacita útulků se různí, je omezena zejména prostory a financemi.

Psí hotel

Tuto službu nabízí omezené množství útulků. Vyžaduje totiž pro tento účel dostatečné kapacitní možnosti.

V** psím hotelu** mohou vašim čtyřnohým přátelům poskytnout jak krátkodobý, tak dlouhodobý pobyt. Mezi služby, jež můžete od tohoto zařízení očekávat, patří například venčení psa mimo útulek, kynologický výcvik či úprava srsti.

Pokud se rozhodnete svého pejska v tomto zařízení ubytovat, je dobré mu nachystat pro pobyt jeho oblíbené věci. Mezi ně patří například hračky, pelíšek, misky, na které je zvyklý a případně i pamlsky.

Ve chvíli, kdy přijde na předání do psího hotelu, možná však ještě před tím, po vás budou vyžadovány co nejpodrobnější informace o tom, co má pejsek rád, na co je naopak háklivý či jaké jsou jeho oblíbené činnosti.

Jaká péče je psům poskytována?

V útulku se poskytují psům mimo** krmení i veterinární prohlídky, vakcinace, odblešení, odčervování** a pokud je to nutné, pak také léčba. Mimo to se vlastníci, případně zaměstnanci útulků snaží poskytnout těmto čtyřnohým přátelům člověka co největší péči pro jejich spokojenost. Ta spočívá například v pravidelném pouštění do výběhu, ve vycházkách mimo objekt, pokud je to možné, nebo jim také poskytují kynologický výcvik.

Získání psa

Převzetí psa, kterého si chcete z útulku přivlastnit jako náhradní majitel, se mírně liší od situace, kdy si jdete vyzvednout toho svého zatoulaného.

Pro náhradní majitele

V prvé řadě je nutno počítat s tím, že pokud vyberete v útulku pejska, kterého si budete chtít vzít domů, s největší pravděpodobností za něj budou požadovat zaplacení určité částky v hotovosti. Ta není vysoká, pohybuje se asi kolem 500,- Kč. Pro útulek je to forma symbolického příspěvku za poskytnutou dosavadní péči. V případě, že je pes starý či handicapovaný, může být částka snížena. Vezměte si s sebou i průkaz totožnosti, jelikož je pravděpodobné, že ho po vás budou vyžadovat.

Pro původní majitele

Někdy se vám může stát, že se** pejsek ztratí** a vy zjistíte, že byl nalezen a umístěn do útulku. V okamžiku, kdy si pro něj přijedete, počítejte s tím, že vám budou vyúčtovány veškeré náklady spojené s jeho pobytem v útulku. Jedná se o poskytnutou péči zmíněnou výše, tj. za stravu, veterinární prohlídku, očkování apod.

Vrácení do útulku

Pokud jste se stali** náhradními majiteli pejska**, musíte počítat s tím, že jeho adaptace na nové prostředí nemusí být zcela úspěšná. Můžete se setkat například s agresivitou. V případě, že se ocitnete v bezvýchodné situaci, kdy se ani po vynaloženém úsilí nedostaví úspěch, je na místě vrácení do útulku.

Jak jsou útulky financovány?

Péče o pejsky je poměrně finančně náročná. Problémy mají zejména ty útulky, jejichž vlastníci platí provoz ze svých nákladů. Z tohoto důvodu se pořádají různé akce, kdy výtěžek z nich jde na tyto účely. Dále mohou zájemci o pomoc přispět zasláním finančního daru na účet útulku, ale ocení v něm i to, když dovezete třeba balení granulí. Za stálé příjmy lze považovat platby za odchyty psů a za převzetí psa do péče na vyžádání obce či města, případně na žádost původních majitelů.

Jakým způsobem oznámit podezření z týrání?

Každému se může stát, že ve svém okolí zjistí týrání zvířete, anebo má na něj podezření. Jednat je třeba zejména v situaci, kdy je ohroženo na životě, v horším případě už zahynulo. Za nejlepší řešení je považováno** podání oznámení na městském či obecním úřadě, a to na odboru životního prostředí**. Oznámení se podává písemně. Pokud to pro vás bude možné, žádejte o informaci, jakým způsobem byl případ vyřešen. Co dělat, když se pes zaběhne?V situacích, kdy je útulek požádán o informaci, jak se v takovémto případě zachovat, radí následující. Zůstaňte co nejdéle můžete na místě, kde vám pes zmizel z dohledu. Poté, co ho přestane jeho vlastní výlet bavit, je velmi pravděpodobné, že bude hledat své pány tam, kde je viděl naposledy. Když už čekání není možné, nechte na místě nějakou svou věc (například část oblečení) a poblíž vyvěste oznámení o ztrátě s informací o vašem telefonním čísle, jméně a s údaji o pejskovi.

Ohlášení ztráty

V případě, že najdete psa, měli byste kontaktovat útulek, který je nejblíž místa nálezu a městskou policii. Pokud je to možné, tak do doby, než ho odevzdáte místnímu městskému či obecnímu úřadu, nechte psa u sebe. Nejlépe však poblíž místa nálezu. Ve chvíli, kdy jej předáváte, požádejte o potvrzení o převzetí. Jiným řešením je však také odvedení psa do místního útulku.

Připravit se na ztrátu

Každý, kdo si pořídí psa, by měl počítat s tím, že se mu, ať jakkoliv dobře vycvičený, může zaběhnout. V dnešní době se na tyto případy můžete připravit. Existují například obojky, které v jednom ze svých otvorů ukrývají plochu pro vypsání údajů jako je jméno psa a telefonní číslo na jeho majitele. V některých veterinárních stanicích vám také mohou nabídnout zhotovení plíšku, na nějž se tyto informace vyrazí a který se připevní k obojku. Samotné čipování či známky vám rychlé navrácení psa nezaručí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6338 (magazin-chovatele.cz#9809)


Přidat komentář