Poruchy chování koček

Poruchy chování koček je téma velmi obsáhlé od agresivity, přes odmítání používání kočičí toalety, okusování pokojových rostlin, ničení zařízení bytu až po strach z cizích lidí. Téměř všechny poruchy však lze při dobré vůli odstranit.

Agresivní kočka

Kočka i kocour může být agresivní. Záleží jen na důvodu a možnostech odstranění. Mezi** kocoury** jsou typické rvačky, které mohou vypadat velmi ošklivě. Mohou skončit i větším či menším potrháním kůže nebo dokonce natržením slechu. Toto chování je typické hlavně pro nevykastrované kocoury. Brání si tak své území před ostatními kocoury a vyhledává samice k páření. Pokud máte doma takového kocoura a dovolujete mu chodit ven, můžete očekávat, že se jednou vrátí se šrámy a kousanci z kocouřích bitev. Má-li být kocour chovný, je nejlépe, pokud vůbec nechodí ven. Neuvažujete-li o chovu, pak nejlepším řešením je zavčas kocoura** vykastrovat**. Vykastrovaný kocour pak méně často značkuje své teritorium, není tak agresivní a nepere se. Nejvhodnější období pro kastraci kocourů se jeví před prvním mrouskáním, což bývá po půl roce života. Kočky se perou z jiných důvodů. Tím nejčastějším bývá frustrace nebo** onemocnění.** Nejdříve je vhodné nechat kočku prohlédnout veterinářem. Pokud je zdravá, pak je čas hledat, co kočku může takto rozrušit a odstranit to. Kočka se pak vrátí k běžnému chování.

Močení mimo kočičí toaletu

Někdy se může stát, že kočka, která byla jinak čistotná, začne vykonávat svoji potřebu mimo svůj záchodek. To může mít nejčastěji tři příčiny. Tou první je zapáchající podestýlka. Zde bude stačit, když podestýlku** častěji** vyměníte. Druhou možností je onemocnění močového měchýře. Nejčastěji jde o zánět, který musí vyléčit veterinář. Třetí možnost se vyskytuje u** kocoura.** Kocour pohlavně dospěl a značkuje si své teritorium. Značkování je snadno odlišitelné od normálního močení. Nejdříve si kocour vybere svislý povrch, kde s mírně pootevřenou tlamičkou očichá objekt, zapře se do podlahy a zůstane nehybný několik sekund. Poté se otočí zadkem ke svislému povrchu a s ocasem zvednutým nahoru vystříkne na svislý povrch proud moči.** Skvrny** mohou být viditelné na vyčnívajících objektech, na rozích stěn ve výšce asi deset až dvacet centimetrů nad zemí. Množství takto vystříknuté moči je značně menší než při běžném močení.

Toto značkování je velmi nepříjemné, poněvadž silně zapáchá. I přes vyčištění může být zápach cítit až** čtyři** týdny. Nikdy nepoužívejte k čištění přípravky obsahující čpavek. Ten je přirozenou součástí kočičí moče a tak by jen podpořil kočku v dalším značkování. V prodejnách s chovatelskými potřebami můžete koupit speciální čističe určené právě k odstranění kočičí moči. Pak k čistému místu postavte misku s kočičími granulemi a nechte ji tam alespoň týden i více. Kocour totiž nikdy neznačkuje v blízkosti krmení. Pokud se nejedná o chovného kocourka, je opět nejlepším řešením kastrace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6324 (magazin-chovatele.cz#9900)


Přidat komentář